Τηλ. Παραγγελιών

23310 91473
0

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Παραγγελίες / Ακυρώσεις

Παραγγελίες / Ακυρώσεις

Οι παραγγελίες σας μπορούν να γίνουν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος tserkezos.gr, με την προσθήκη των επιθυμητών προϊόντων στο καλάθι αγορών σας και ακολούθως την επιλογή του τρόπου πληρωμής και του τόπου αποστολής. Κατόπιν ακολουθεί ηλεκτρονική επιβεβαίωση από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ της εκ μέρους της λήψης της πρότασης αγοράς του χρήστη, η οποία στέλνεται αυτόματα αμέσως μετά την υποβολή της δεσμευτικής πρότασης αγοράς (παραγγελίας με υποχρέωση πληρωμής). Η επιβεβαίωση αυτή αποτελεί μόνο πιστοποίηση της λήψης της παραγγελίας και ουδαμώς συνιστά αποδοχή από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ της πρότασης αγοράς του χρήστη.

Η αποδοχή εκ μέρους της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ της πρότασης αγοράς του χρήστη και η κατάρτιση της ηλεκτρονικής πωλήσεως εξ αποστάσεως πραγματοποιείται μόνο όταν η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποστείλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο χρήστης σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της δυνατότητας εκτέλεσης της παραγγελίας και αποστολής του παραγγελθέντος προϊόντος ή ετοιμότητας για παραλαβή του από φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Νοείται ότι στη περίπτωση που για κάποιο λόγο η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν αποδεχθεί την πρόταση του χρήστη και δεν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική σύμβαση πωλήσεως εξ αποστάσεως ουδεμία υποχρέωση πληρωμής έχει ο χρήστης και εφόσον έχει προβεί σε σχετική πράξη πληρωμής (π.χ. με πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ), η πληρωμή ακυρώνεται με ευθύνη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και τυχόν καταβολές επιστρέφονται στον πελάτη με τον ίδιο τρόπο που έγιναν.

Στην περίπτωση που ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ δεν προβαίνει σε ηλεκτρονική παραγγελία κατά τα ανωτέρω, αλλά επιθυμεί να υποβάλλει στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμευτική πρόταση αγοράς προϊόντος τηλεφωνικώς (τηλεφωνώντας στη γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών 23310 91473 του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) επιβεβαιώνει τηλεφωνικά στον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ αφενός ότι διάβασε και αποδέχεται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος και αφετέρου ότι δεσμεύεται για την πρόταση αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος και υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή του.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα της καταγραφής και αποθήκευσης της συνομιλίας, σύμφωνα με το νόμο, δικαίωμα που γνωστοποιείται στον πελάτη πριν την καταγραφή, καθώς και το δικαίωμα να απαιτήσει από τον πελάτη έγγραφη αποδοχή των όρων. Ακολούθως ο πελάτης προβαίνει σε πληρωμή του προϊόντος με έναν από τους τρόπους πληρωμής που προβλέπεται αμέσως κατωτέρω. Η σύμβαση ωστόσο, ολοκληρώνεται μόνο όταν η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποδεχθεί την πρόταση αγοράς του πελάτη, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα εκτέλεσης της παραγγελίας και αποστολής του παραγγελθέντος προϊόντος ή ετοιμότητας για παραλαβή του από φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Η αποδοχή της πρότασης αγοράς του πελάτη πραγματοποιείται είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη (εφόσον ο πελάτης έχει δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, ακόμα και τηλεφωνικά. Νοείται ότι, στην περίπτωση που για κάποιο λόγο η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν αποδεχθεί την πρόταση του χρήστη και δεν ολοκληρωθεί η σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως, ουδεμία υποχρέωση πληρωμής έχει ο πελάτης και εφόσον έχει προβεί σε σχετική πράξη πληρωμής (π.χ. με πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ), η πληρωμή ακυρώνεται με ευθύνη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και τυχόν καταβολές επιστρέφονται στον πελάτη με τον ίδιο τρόπο που έγιναν.

Επισημαίνεται ότι, τυχόν δυνατότητα που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης για ηλεκτρονική (online) ή τηλεφωνική κράτηση προϊόντος, χωρίς υποχρέωση πληρωμής, προκειμένου αυτό να εξετασθεί από το χρήστη και να πληρωθεί (αγορασθεί) από φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, δεν αποτελεί συναλλαγή εξ αποστάσεως, καθώς η σύμβαση πωλήσεως πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο φυσικό κατάστημα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα άμεσα είτε τηλεφωνικά είτε μέσω mail.

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν εντός 14 ημερών ΜΟΝΟ σε περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε όχημα και δεν έχουν αφαιρεθεί τα αυτοκόλλητα κυριότητας και η ετικέτα του προϊόντος. Είτε τηλεφωνικά στο 2331091473 ή μέσω e-mail στο info@tserkezos.gr. Εννοείται, ότι ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.

Η επιστροφή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

(α) από τον ίδιο τον καταναλωτή σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ είτε

(β) με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Αγία Βαρβάρα Ημαθίας ,μέσω του μεταφορέα επιλογής του καταναλωτή και με έξοδά του.

Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ οφείλει εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή, να του επιστρέψει στο ακέραιο το σύνολο του τιμήματος αγοράς του προϊόντος με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την πληρωμή του τιμήματος (εκτός αν ο καταναλωτής συμφωνήσει διαφορετικά). Ωστόσο η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούται να παρακρατήσει το τίμημα μέχρι την παραλαβή των προϊόντων.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν υποχρεούται σε επιστροφή στον καταναλωτή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος του επιστραφέντος κατόπιν αναιτιολόγητης υπαναχώρησης προϊόντος, εφόσον υφίσταται απομείωση της αξίας του προϊόντος οφειλόμενη στη χρήση του προϊόντος από τον καταναλωτή με μη προσήκοντα τρόπο, ήτοι με τρόπο που εκφεύγει της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής ευθύνεται για την απομείωση της αξίας του προϊόντος που οφείλεται στην μη προσήκουσα χρήση.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ρητώς επιφυλάσσεται να ελέγξει το επιστραφέν μετά την παραλαβή του και να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο του τιμήματος αναλόγως της απομειωμένης αξίας του με ευθύνη του καταναλωτή λόγω μη προσήκουσας χρήσης του.

Κατ’ εξαίρεση, το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση εξ αποστάσεως πωλήσεως δεν εφαρμόζεται, και ο καταναλωτής δεν μπορεί να επιστρέψει αζημίως το αγορασθέν προϊόν, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Στις περιπτώσεις των προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον καταναλωτή, με ειδικές προδιαγραφές ή απαιτήσεις του καταναλωτή ή εν γένει προϊόντα εξατομικευμένα για τον καταναλωτή (custom made προϊόντα)

(β) Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς η χρήση τους σαφώς εκφεύγει του πλαισίου της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα, καθιστώντας το προϊόν μεταχειρισμένο.

(γ) Στις περιπτώσεις υλικών και πρώτων υλών, που έχουν αποσφραγιστεί από τη συσκευασία τους

(δ) στις περιπτώσεις προϊόντων που δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους υγείας ή υγιεινής

(ε) Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας

(στ) Στην περίπτωση που ο καταναλωτής έχει προβεί μόνο σε ηλεκτρονική (on line) κράτηση προϊόντος, χωρίς υποχρέωση πληρωμής, προκειμένου αυτό να το αγοράσει από φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, καθώς η συναλλαγή αυτή δεν συνιστά πώληση εξ αποστάσεως, στην οποία και μόνο εφαρμόζεται ειδικώς το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή.

Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του για υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του ν.2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή.

elGreek